Osoby a obsadenie

Vanda Furdiková - osobitný profil tu.

Vilo Jakubec - 45, Poprad, skúsený horolezec, jeden z najlepších horolezcov na Slovensku. Zimné aj letné prvovýstupy vo Vysokých Tatrách aj Alpách. Vyše 450 výstupov v horách. Lezie 26 rokov.

jeho manželka Izolda, Ika Jakubcová, 41 - asi najlepšia HOROlezkyňa na Slovensku. Člen širšieho reprezentačného družtva James. 200-250 výstupov v horách. Lezie 23 rokov. Obaja ľudia ako kus chleba, ”najčestnejší akých poznám” – všeobecný názor ľudí okolo nich.

Anna Lučeničová, Anka, Hana, Hanka - 48, Banská Bystrica. Lezie 27-28 rokov. 200 výstupov vo Vysokých Tatrách, vážne výstupy na českých pieskoch (Plesknutie bičom, Teplice).

Michal Kriššák - "mladý Kriššák", Nová Lesná. 27 rokov. V júni 99 zachránil  na najvyššom vrchu Aljašky Mount McKinley život japonskému horolezcovi - mimoriadne ocenenie Humanitný čin roka, kanadské ocenenie Záchranca roka. Jeden z tých mladších členov HZS, od roku 2002. Syn legendy.

ATE: Air Transport Europe, spol. s r.o, Poprad. Založená v roku 1990, zámer: letecká záchranná služba v regióne. Od r.1991 vykonáva aj iné špecializované letecké činnosti a práce: ťažba a preprava, letecká služba, osobná letecká preprava (www.ate.sk)

MUDr. Henryk Zajac: špecializácia: anesteziológ, atestácia z urgentnej medicíny. V minulosti vedúci lekár prednemocničnej starostlivosti Nemocnice s poliklinikou v Poprade. Bol vedúcim lekárom LZZS vo firme ATE Poprad od jeho vzniku v roku 1990 (?). Po tom ako prešiel na plný úväzok do ATE, z NsP odišiel. Má za sebou okolo XXX  zásahov v LZZS. Bývalý aktívny, v súčasnosti rekreačný horolezec. Vyhľadáva (dáva prednosť) hlavne zásahy v horách. Ako vedúci lekár LZZS rozhoduje o nasadení toho ktorého vrtuľníka, koordinuje zásah s HZS, má hlavné slovo pri záchranných akciách.

MUDr. Ján Stankovič - lekár LZZS, v čase zásahu mal službu dispečingu. Dispečer má hlavne na starosti preberať tiesňové výzvy, hlavne v prípade neprítomnosti vrtuľníka na letisku, inak jeho náplň je hlavne získavanie povolení a súhlasu so sekundárnymi transportmi, kde je nutné mať odoslanú vyplnenú žiadosť o letecký transport, ktorá musí byť podpísaná revíznym lekárom danej poisťovne.

Pavel Svetoň - hovorca ATE. Hovorca.

Koho sme vynechali? Prípadne ak sa niekto cíti dotknutý a informácie nie sú pravdivé alebo správne, prosím kontaktujte ma.

Marta info@sirokaveza.sk

Komentáre: