Zásahové územia LZZS

Zásahové územia leteckej zdravotnej záchrannej služby

Zákon 741/2004 ktorý vymedzuje zásahové územia LZZS:

Zbierka zákonov č. 741/2004
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. decembra 2004,
ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

Príloha č. 3 k vyhláške č. 741/2004 Z. z.

SÍDLA STANÍC ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY A ICH ZÁSAHOVÉ ÚZEMIA

Sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby

Počet zásahových skupín v stanici

Zásahové územia príslušnej stanice
(súčet území príslušných obcí a lokalít)


Sídla pre leteckú záchrannú zdravotnú službu

Bratislava

1

Bratislava s polomerom zásahového územia 70 km

Banská Bystrica

1

Banská Bystrica s polomerom zásahového územia 70 km

Nitra

1

Nitra s polomerom zásahového územia 70 km

Žilina

1

Žilina s polomerom zásahového územia 70 km

Poprad

1

Poprad s polomerom zásahového územia 70 km

Košice

1

Košice s polomerom zásahového územia 70 km

V tlači uvádza ATE ako zásahové územie strediska LZZS ATE Poprad pohoria Slovenský raj, Západné Tatry, Vysoké Tatry.
(podľa správy agentúry SITA podľa hovorcu ATE, 30.11.2004: Počas letnej sezóny 2004, od júna do októbra, zasahovala Letecká záchranná služba Air Transport Europe v 281 prípadoch na celom Slovensku. Najviac zásahov (135 letov) uskutočnilo stredisko v Poprade, pod ktoré patria Slovenský raj, Západné a Vysoké Tatry.)

Milan Hoholík, riaditeľ ATE: V čase oznámenia nehody (na Širokej veži) zasahoval vrtuľník (na Smrekovici)... vo svojom zásahovom pásme vyprosťoval ťažko zraneného človeka privaleného kameňom z horského terénu.
Ján Kuboši, konateľ ATE: (odpoveď na otázku: Prečo neletel na zásah na Smrekovicu, k tomu hubárovi, čo sa zranil vo Veľkej Fatre, vrtuľník z Bystrice? ) Je to v zásahovom pásme strediska Poprad.


Majú páni riaditelia zlé informácie alebo klamú?


Podľa štatistík zverejňovaných SITA a na rescue.cz, najvyťaženejšie zásahové územie leteckej záchrannej zdravotnej služby je stredisko Poprad. (46-60% zásahov z celého územia SR ročne) Najvyťaženejšie dni sú sobota a streda, najvyťaženejšie ročné obdobie leto.

Podľa vyjadrenia ministra Zajaca:
Ak vznikne situácia keď vrtuľník z Popradu je práve na zásahu, musia sa dostať do pohotovosti vrtuľníky v Žiline, v Bystrici a v Košiciach, aby bola v prípade núdze zahustená sieť a mohli pohotovo zasiahnuť.


Napriek tomu v letnú sobotu 30.7.2005 opustil vrtuľník strediska Poprad svoje zásahové územie a letel do regiónu banskobystrického strediska, ktoré disponuje rovnako vybaveným vrtuľníkom, a pilotom s rovnakým výcvikom (každoročné preskúšanie švajčiarskymi inštruktormi). Pri nešťastí na Širokej veži bol priestor okolo Popradu nevykrytý a vrtuľníky v Košiciach ani v Banskej Bystrici neboli zavolané na akciu.


pre porovnanie:
vzdialenosť Banská Bystrica – Smrekovica: 38 km (resp. Sliač – Smrekovica 53 km)
vzdialenosť Poprad – Smrekovica: 99 km
vzdialenosť Smrekovica – Ružomberok – Poprad: 11+93 km: 104 km
vzdialenosť Sliač – Poprad: 122 km)
vzdialenosť Košice – Poprad: 100 km
vzdialenosť Zakopane – Stary Smokovec: 32 km
Komentáre: