Smrť z visu na lane (ortostatický šok)


autor: admin dátum: 4. 10. 2005
rubrika: Záchrana v horách ( Široká veža)

informácie z výborného metodického webu sakal.stredozem.cz českého horo klubu Sakal
o ortostatickom šoku a o smrti z visu na lane

Smrt z visu na laně


© Horolezecký oddíl Sakal, - tk -; Stránka je optimalizována pro Internet Explorer.


Při volném visu na laně hrozí rozvinutí tzv. ortostatického šoku.


Visem je míněn stav volného zavěšení v prostoru, bez jakékoliv opory pro nohy nebo ruce. Je-li člověk v této situaci navíc ještě v bezvědomí, je na tom hůře, neboť svalstvo těla se při bezvědomí uvolní, a popruhy úvazu se do těla zaříznou hlouběji a způsobí větší zaškrcení cév. Šok se pak rozvíjí rychleji.


Jak vzniká ortostatický šok při visu v samotném prsním úvazu


V důsledku zaškrcení cév a nervů v podpaždí dochází k poruchám citlivosti rukou, mravenčení, brnění, až k úplnému znehybnění rukou - obrně. Následně postižený již není schopen si nijak sám pomoci, stane se bezvládným. V tuto chvíli jsou průvodními jevy: otoky paží, nehmatný tep, neměřitelný krevní tlak při šokovém stavu. Souběžně probíhá ochabnutí svalstva břicha a nohou, kde se rozšíří žíly, v nichž se nahromadí až 60 % krve, která se nalézá mimo hrudník. Tato krev se nevrací k srdci, následkem čehož se rozvine šok.


Poznámka: Při použití sedacího, kombinovaného nebo celotělového úvazu hrozí rozvinutí šoku při visu také, ale nástup je daleko pomalejší, a především nejsou primárně zasaženy ruce, také břicho není tolik zatěžováno.


Časové intervaly nastupujících poškození


Při navázání jen na prsní úvazPři navázání na sedací, kombinovaný nebo celotělový úvazPrvní pomoc


Postiženého co nejdříve vyprostit z visu na laně, a spustit jej na zem. Nyní nastává zapeklitá situace!!!


Předně si je třeba uvědomit: 1.běžná protišoková poloha (např. když při krvácení vznikne hypovolemický šok) postiženého je leh na zádech s mírně zdvihnutýma nohama; 2.kříšení - resuscitace - probíhá také při položení postiženého na záda.


Ovšem pozor (!), postižený ortostatickým šokem z visu na laně má v dolní polovině těla v žílách množství krve, která se po položení postiženého do vodorovné polohy prudce a ve velkém objemu nahrne do pravé části srdce. Srdce je tak zahlceno, následkem čehož dojde k selhání srdce. Nastává smrt. Z doložených případů je známo stěžování si postižených krátce před smrtí na dušnost, pocit úzkosti, bolesti na hrudníku.


Nutno dodržovat jednoznačné pravidlo: Postiženého po vyproštění z visu neukládat do vodorovné polohy!!!


Nyní je na místě si uvědomit protichůdnost požadavků. Předpokládejme, že u postiženého již došlo k zástavě dechu nebo i srdeční činnosti. Jak máme provést kříšení (umělé dýchání a srdeční masáž), když postiženého nesmíme položit? Postižený má příznaky šoku, ale my jej nesmíme položit do protišokové polohy...


Řešení:Na vysvětlenou...


Šok - je těžký, život ohrožující stav, při němž dochází k selhání krevního oběhu a těžké poruše prokrvení tkání a orgánů. Tkáně trpí nedostatkem kyslíku, živin a nedostatečným odplavováním zplodin. Dochází k těžké poruše funkcí prakticky všech životně důležitých orgánů (plic, ledvin, srdce, jater, mozku, atd.). Není-li energicky a včas léčen, postižený umírá na selhání životně důležitých funkcí.


Mimo zde uvedený vis na laně je šokem ohrožen člověk s velkým krvácením, s těžkými průjmy při současném nedostatku tekutin, s rozsáhlým infarktem myokardu, dále člověk silně alergický po hmyzím bodnutí, také nemocný s těžkou infekcí, nebo silně popálený.


Příznaky šoku: Nápadná bledost kůže, studený lepkavý pot, tlak krve klesá při vzrůstání frekvence tepu, ale tep je slabý, tzv. "nitkovitý", v pozdější fázi se objevují poruchy vědomí. 

Poslané z : http://www.sirokaveza.sk/blog/siroka_veza.php
Tlačené z : http://www.sirokaveza.sk/blog/siroka_veza.php?id=31