ATE


autor: admin dátum: 5. 10. 2005
rubrika: Systém záchrannej služby ( Široká veža)

činnosti Air Transport Europe, spol. s r.o.

Kto je ATE?
Monopolný poskytovateľ leteckej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Letecký prepravca, letecká škola, cestovná kancelária, obchodníci so zbraňami a vojenským materiálom. Spoločnosť dostáva na prevádzku LZZS stovky miliónov ročne z rozpočtu ministerstva zdravotníctva a zo zdravotných poisťovní. Pre tento rok to bolo 600 miliónov korún.


Na trhu zdravotnej starostlivosti práve hrajú o ďalšie licencie: tentokrát na ambulancie pozemnej záchrany.Ide jej o veľa: investície do vozidiel, vybavenia  a personálu už prebehli, čaká sa na licenciu od ministerstva zdravotníctva. Môžu si dovoliť nejaké problémy a žaloby ohľadom zanedbania starostlivosti?


Výťah z obchodného registra:
ATE: Air Transport Europe, spol. s r.o, Poprad. Založená v roku 1991, zámer: letecká záchranná služba v regióne.


Predmet činnosti:


od r.1994:  údržba, opravy leteckej techniky


vykonávanie leteckých prác


nákup a predaj vrtuľníkov+ich častí


sprostredkovateľská činnosť pri preprave osôb a nákladov vnútr. i medzinárodnej


letecká doprava


od r. 1995: nákup a predaj zbraní


poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v rozsahu povolenia


výcvik špecialistov pre leteckú záchranu


od r. 1998: obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia


služby cestovnej kancelárie


veľkoobchod


letecká škola


Spoločníci: Milan Hoholík, Milan Husár, obaja Tatranská Lomnica
Výťah z ich webu www.ate.sk:
ATE: Air Transport Europe, spol. s r.o, Poprad. Založená v roku 1991, zámer: letecká záchranná služba v regióne.


Od r.1991 vykonáva aj iné špecializované letecké činnosti a práce: ťažba a preprava, letecká služba, osobná letecká preprava, ťažba dreva, vápnenie lesov, stavebno-montážne práce a letecké poľnohospodárske práce).


ATE vykonáva leteckú záchrannú zdravotnú službu formou neštátneho zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia Min. zdravotníctva SR.


Má vlastnú servisnú základňu na letisku P-T na údržbu a opravy vrtuľníkov a leteckých motorov, (aj autorizované opravy vrtuľníkov Mi)


ATE má aj leteckú školu, vykonáva  výcvik leteckého personálu.


“Ekonomická a finančná situácia spoločnosti je dlhodobo stabilizovaná, spoločnosť vykazuje kladné hospodárske výsledky.


Má: osvedečenie leteckého prevádzkovateľa


povolenie na vykonávanie leteckých prác


oprávnenie na vykonávanie údržby a opravy leteckej techniky podľa predpisu JAR145


osvedčenie leteckej školy


povolenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia.


vyjadrenie M.Hoholíka v tlači: Spoločnosť Air Transport Europe, s.r.o. Poprad, ktorá je na Slovensku známa najmä v oblasti poskytovania leteckej záchrannej služby, chce vstúpiť aj na trh pozemnej záchrany. "Požiadali sme o licenciu na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci a mobilnej intenzívnej jednotky," uviedol pre SITA riaditeľ ATE Milan Hoholík. Spoločnosť už kúpila prvú sanitku Mercedes v hodnote 5 mil. korún. Sanitka je vybavená špičkovou technikou a môže slúžiť ako mobilná intenzívna jednotka. "Ďalšie štyri máme nakontrahované," doplnil M. Hoholík. Spoločnosť Air Transport Europe sa chce uchádzať o šesť až sedem staníc v rámci siete záchrannej zdravotnej služby. Lokality, o ktoré má ATE záujem, M. Hoholík zatiaľ nezverejnil. Potvrdil však, že firma má záujem pôsobiť hlavne v regiónoch, kde už vykonáva leteckú záchrannú službu, ktorú chce doplniť o pozemnú záchranu. "Máme personál, máme potrebné technické vybavenie a máme aj priestory," doplnil M. Hoholík. V súčasnosti všetko záleží na tom, či spoločnosť získa licenciu na poskytovanie týchto služieb.


Hovorca: Pavol Svetoň


Konateľ a ekonomický riaditeľ: Ján Kuboši


šéflekár: MUDr. H. Zajac – jeden z mála lekárov v SR atestovaných v urgentnej medicíne. Drží v ruke opraty LZZS vo firme.

Poslané z : http://www.sirokaveza.sk/blog/siroka_veza.php
Tlačené z : http://www.sirokaveza.sk/blog/siroka_veza.php?id=33