Licencie na LZZS rozdané


autor: admin dátum: 3. 11. 2005
rubrika: Systém záchrannej služby ( Široká veža)

výberové konanie MZ SR je ukončené: ATE získalo licenciu na 5 stredísk LZZS
Vyhodnotenie výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie leteckej ZZS

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie leteckej (pre vrtuľník a pre letún) ambulancie záchrannej zdravotnej služby 19. mája 2005. Komisia vytvorená Ministerstvom zdravotníctva SR na vyhodnotenie žiadostí o povolenie na prevádzkovanie leteckej ambulancie záchrannej zdravotnej služby (vrtuľníkom) vyhodnotila žiadosti o vydanie povolenia a určila dvoch žiadateľov o povolenie pre jednotlivé sídla staníc ako úspešných.

Vyhlásených bolo šesť sídiel staníc ambulancií leteckej záchrannej zdravotnej služby, pre ktoré sa prijalo 20 žiadostí.

Výberové konanie na prevádzkovanie leteckej ambulancie záchrannej zdravotnej služby vrtuľníkom bolo úspešné pre šesť sídiel staníc.

Účastník výberového konania, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie na prevádzkovanie leteckej ambulancie záchrannej zdravotnej služby vrtuľníkom:
AIR –TRANSPORT EUROPE, spol. s. r. o. Poprad
REGIONAL HELI SERVICE s. r. o. Žilina

Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby letúnom komisia neuzatvorila.

Dátum vystavenia: 28.10.2005
Poslané z : http://www.sirokaveza.sk/blog/siroka_veza.php
Tlačené z : http://www.sirokaveza.sk/blog/siroka_veza.php?id=41