Stanovisko VV SHS James


autor: admin dátum: 18. 01. 2006
rubrika: Široká veža 30.7.2005 ( Široká veža)

zo zápisnice Výkonného výboru SHS James 2.12.2005
• VV spolku sa zaoberal smrteľným úrazom na Širokej veži, ktorý sa stal 30. 7. 2005, a následnou záchrannou akciou. Po obsiahlej diskusii, oboznámení sa so stanoviskami materského HO, stanoviskom Bezpečnostnej komisie ČHS, predbežnými dostupnými závermi vyšetrovania zodpovedných štátnych orgánov, dospel k nasledujúcemu stanovisku. Všetci priamo zainteresovaní urobili kroky, ktoré vedú k objasneniu situácie, k vyšetreniu prípadnej právnej zodpovednosti za chyby, ktoré naďalej riešia zodpovedné štátne orgány. Vzhľadom k tomu, že nielen odborná analýza z horolezeckých kruhov, ale aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, konštatovali, že jednou z príčin, ktoré viedli k tragickému koncu tejto nehody, bolo aj pochybenie zo strany záchranného systému, obráti sa SHS JAMES na zodpovedné štátne orgány, Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo vnútra SR, so žiadosťou o dôkladné vyšetrenie a analýzu chýb a so žiadosťou, aby bol SHS JAMES informovaný o prijatých opatreniach vrátane potrebných legislatívnych zmien, ktoré zabránia opakovaniu podobných situácií. List v tomto zmysle zašle na ministerstvá sekretár spolku.
Poslané z : http://www.sirokaveza.sk/blog/siroka_veza.php
Tlačené z : http://www.sirokaveza.sk/blog/siroka_veza.php?id=45