Čo robiť keď je pomoc najpotrebnejšia

Čo robiť, keď je pomoc najpotrebnejšia

Stovky príbehov by mohli porozprávať turisti, lyžiari, horolezci a mnohí iní, ktorí potrebovali pomoc v horách. Prvá myšlienka, ktorá im skrsla v hlavách bola ako rýchlo privolať pomoc.

Na túto situáciu by mali myslieť už vtedy, keď sa vyberajú do hôr. Dnes už netreba veľmi zdôrazňovať, že k pestrému turistickému výstroju už nerozlučne patrí funkčný mobilný telefón a tí, ktorí sa budú pohybovať v lavinóznom teréne, by nemali zabudnúť si pribaliť aj lavínový signalizátor. To sú okrem iných, vari dve najpotrebnejšie veci. Nemali by zabúdať aj na pestré oblečenie, aby ich bolo dobre vidieť v horskom teréne.

Hovorí sa, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Ak sa prihodí a ak to situácia dovoľuje, možno okamžite začať organizovať pomoc. Najrýchlejšia , ak to počasie dovoľuje, je zo vzduchu. Letecká záchranná služba ATE má tiesňové číslo 18155. Ak sa v horách prihodí nešťastie treba volať v každom čase i nečase vo dne i v noci.

Po nadviazaní spojenia je potrebné službukonajúcemu lekárovi popísať čo sa na túre prihodilo, aké sú poranenia alebo aký je zdravotný stav pacienta. Lekár poradí ako pacienta stabilizovať. Volajúci by mal popísať miesto, kde sa nachádza, napríklad názov doliny, chodníka, chaty, miesto v stene a pod.

Nie je dôležité ako rýchlo odštartuje vrtuľník Leteckej záchrannej služby / dokáže to v priebehu 5 minút/, dôležitejšie je to, aby jeho posádka mala veľa dobrých informácií, aby sa mohla dobre pripraviť, neblúdiť v horskom teréne a rýchlo vyhľadať miesto nešťastia.

Niekedy sa stane, že volajúci o pomoc si myslia, že miesto, na ktorom sa nachádzajú nie je vhodné na pristatie vrtuľníka a hľadajú iniciatívne nové. Netreba to robiť, lebo možno práve to, kde sú, je vhodné a na inom by museli pacienta transportovať s pomocou palubného navijaka.

Volajúci o pomoc by sa mali s dispečingom LZS dohodnúť či budú a aké budú dávať vrtuľníku znamenie, keď sa bude približovať k miestu nešťastia. Je dobré ak budú mať pestré oblečenie, aby ich bolo vidieť, aby nesplývali s terénom. Niekedy sa stáva, že turisti kývajú posádke vrtuľníka na pozdrav a to môže znamenať cenné minúty zdržania. Preto je potrebné pilota vrtuľníka navádzať na miesto vysoko nad hlavu zdvihnutými rukami do tvaru V.

Volať o pomoc možno v každom dennom i nočnom čase. Letecká záchranná služba a Horská záchranná služba vždy nájdu nejaké riešenie či už príde pomoc po zemi alebo zo vzduchu.

Keď prilieta vrtuľník na miesto, ľudia zdržiavajúci sa v jeho okolí by mali ho uvoľniť a nechať posádku pracovať. Ona sama najlepšie vie čo má robiť.

Záchranárom najviac starostí robia nepresné informácia o mieste nešťastia, panika, neodborné zásahy, nesprávne stabilizovanie pacientov a snaha ošetriť ich za každú cenu. Pritom môžu urobiť veľmi veľa fatálnych chýb. Veľa zlého môže narobiť stres i podchladenie pacientov. Preto by sa volajúci o pomoc mali o tom, čo chcú urobiť s pacientom, poradiť s lekárom.

Návštevníkom slovenských hôr možno odkázať len to, aby sa do hôr vyberali vždy dobre vystrojení, v dobrej zdravotnej kondícii, aby nepodceňovali svoje sily a počasie. Pred každou túrou by sa mali informovať o podmienkach v horách v strediskách Horskej záchrannej služby. Aj najmenšia chybička v horskom teréne môže znamenať stratu toho najcennejšieho – života.

Nech užívajú krásy slovenských hôr do sýtosti a plným priehrštímLetecká záchranná služba ATE / Slovensko/ má informácie aj na www.ate.skPavol SVETOŇ,
hovorca LZS ATE PopradV Poprade 7.3.2005

Komentáre: