ATE

Kto je ATE?

Monopolný poskytovateľ leteckej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Letecký prepravca, letecká škola, cestovná kancelária, obchodníci so zbraňami a vojenským materiálom. Spoločnosť dostáva na prevádzku LZZS stovky miliónov ročne z rozpočtu ministerstva zdravotníctva a zo zdravotných poisťovní. Pre tento rok to bolo 600 miliónov korún.

Na trhu zdravotnej starostlivosti práve hrajú o ďalšie licencie: tentokrát na ambulancie pozemnej záchrany.Ide jej o veľa: investície do vozidiel, vybavenia  a personálu už prebehli, čaká sa na licenciu od ministerstva zdravotníctva. Môžu si dovoliť nejaké problémy a žaloby ohľadom zanedbania starostlivosti?

Výťah z obchodného registra:

ATE: Air Transport Europe, spol. s r.o, Poprad. Založená v roku 1991, zámer: letecká záchranná služba v regióne.

Predmet činnosti:

od r.1994:  údržba, opravy leteckej techniky

vykonávanie leteckých prác

nákup a predaj vrtuľníkov+ich častí

sprostredkovateľská činnosť pri preprave osôb a nákladov vnútr. i medzinárodnej

letecká doprava

od r. 1995: nákup a predaj zbraní

poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v rozsahu povolenia

výcvik špecialistov pre leteckú záchranu

od r. 1998: obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia

služby cestovnej kancelárie

veľkoobchod

letecká škola

Spoločníci: Milan Hoholík, Milan Husár, obaja Tatranská Lomnica

Výťah z ich webu www.ate.sk:

ATE: Air Transport Europe, spol. s r.o, Poprad. Založená v roku 1991, zámer: letecká záchranná služba v regióne.

Od r.1991 vykonáva aj iné špecializované letecké činnosti a práce: ťažba a preprava, letecká služba, osobná letecká preprava, ťažba dreva, vápnenie lesov, stavebno-montážne práce a letecké poľnohospodárske práce).

ATE vykonáva leteckú záchrannú zdravotnú službu formou neštátneho zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia Min. zdravotníctva SR.

Má vlastnú servisnú základňu na letisku P-T na údržbu a opravy vrtuľníkov a leteckých motorov, (aj autorizované opravy vrtuľníkov Mi)

ATE má aj leteckú školu, vykonáva  výcvik leteckého personálu.

“Ekonomická a finančná situácia spoločnosti je dlhodobo stabilizovaná, spoločnosť vykazuje kladné hospodárske výsledky.

Má: osvedečenie leteckého prevádzkovateľa

povolenie na vykonávanie leteckých prác

oprávnenie na vykonávanie údržby a opravy leteckej techniky podľa predpisu JAR145

osvedčenie leteckej školy

povolenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia.

vyjadrenie M.Hoholíka v tlači: Spoločnosť Air Transport Europe, s.r.o. Poprad, ktorá je na Slovensku známa najmä v oblasti poskytovania leteckej záchrannej služby, chce vstúpiť aj na trh pozemnej záchrany. "Požiadali sme o licenciu na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci a mobilnej intenzívnej jednotky," uviedol pre SITA riaditeľ ATE Milan Hoholík. Spoločnosť už kúpila prvú sanitku Mercedes v hodnote 5 mil. korún. Sanitka je vybavená špičkovou technikou a môže slúžiť ako mobilná intenzívna jednotka. "Ďalšie štyri máme nakontrahované," doplnil M. Hoholík. Spoločnosť Air Transport Europe sa chce uchádzať o šesť až sedem staníc v rámci siete záchrannej zdravotnej služby. Lokality, o ktoré má ATE záujem, M. Hoholík zatiaľ nezverejnil. Potvrdil však, že firma má záujem pôsobiť hlavne v regiónoch, kde už vykonáva leteckú záchrannú službu, ktorú chce doplniť o pozemnú záchranu. "Máme personál, máme potrebné technické vybavenie a máme aj priestory," doplnil M. Hoholík. V súčasnosti všetko záleží na tom, či spoločnosť získa licenciu na poskytovanie týchto služieb.

Hovorca: Pavol Svetoň

Konateľ a ekonomický riaditeľ: Ján Kuboši

šéflekár: MUDr. H. Zajac – jeden z mála lekárov v SR atestovaných v urgentnej medicíne. Drží v ruke opraty LZZS vo firme.

Komentáre: